Zaštita privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti (bilj.prev: dosl.osobnih podataka)

Euvit, s.r.o, (d.o.o) ne skuplja niti ne objavljuje nikakve osobne informacije.

Ako želite prijaviti bilo koju zlouporabu ovih principa, molimo Vas da nas kontaktirate na support@euvit.com.