Προστασία της οικειότητας

Δήλωση για τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Euvit, s.r.o. δε συγκεντρώνει και πουθενά δε δημοσιεύει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε κατάχρηση των αρχών αυτών, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@euvit.com.