הצהרה על עיקרונות שמירת הפרטים האישיים

.אינו אוגר ואינו מפרסם פרטים אישיים כלשהם&; Euvit, s.r.o.

.support@euvit.com -במידה וברצנך להודיע על ניצול עיקרונות האלה, נא צור/י קשר ב